İnfrared ısıtıcı, son yıllarda adından çokça  söz edilen ve endüstriyel alanda ısıtma çözümleri dendiğinde ilk akla gelen ısıtma sistemlerinden biri olan infrared ısıtıcı sistemleri, sektörde en önemli ısıtma ihtiyaçlarından birini karşılayabilmektedir.
İnfrared ısıtıcılar, Işık kadar hızlı, güneş kadar güçlü ve kaliteli ısınmanın adı.
Çünkü SOLARED % 92 Radyant verime sahip  elektrikli bir ısıtcıdır.

Çünkü SOLARED in infrared ışınımında kullandığı short+medium infared ışınım toplamı % 84‘tür.

Bu oran, diğer elektrikli ısıtıcılarda, infrared ısıtıcılarda maksimum % 53.5 civarında olabilmektedir.
Böylece Solared özellikle dış ortam ve çok kötü izolasyon koşullarında çok önemli olan hava tarafından soğurulmadan doğrudan kişileri ısıtma noktasında diğer en yakın teknolojiden % 30 daha güçlü bir ısıtma ve ışınım sunmaktadır.

Çünkü SOLARED sadece ve sadece radyant ısıtma prensibine göre ısıtır.

İnfrared ısıtma, diğer ısıtıcılarda ya radyant+konveksiyon ya da sadece konveksiyon şeklinde olmaktadır.
İnfrared ısıtıcılar, ortam havasını ısıtarak ısınma sağlayan konveksiyon tekniğine sahip sistemlerin dış mekan ve çadır / branda tipi çok zayıf izolasyon durumunda gücünün çok yetersiz  ya da hiç hissedilemeyeceği kolayca öngörülebilir.

Çünkü SOLARED in % 90 güce erişmesi için sadece 1 saniye yeterlidir.

Bu süre, diğer teknolojilerde 30 saniye ile 5 dakika arasındadır.

Çünkü SOLARED hava cereyanına karşı en güçlü infrared elektrikli ısıtıcıdır.

Yine infrared ısıtıcının sahip olduğu short / medium dalga boyuna sahip IR-A / IR-B infrared ışınım oranları ve hava tarafından soğurulmama özelliği bu imkanı oluşturan temel teknik dayanak olmaktadır. Isıtıcılardaki konveksiyon ile ısıtma yüzdesi arttıkça hava hareketliliğine hassasiyet ve ışıma gücünde ve hissedilebilme oranındaki düşüş de aynı oranda artmaktadır.